Algemene voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden van de MSC Voyagers Club?
Geschreven door Support
Laatst geupate 1 jaar geleden

Hieronder kun je de algemene voorwaarden van de MSC Voyagers Club lezen. 


Algemene voorwaarden MSC Voyagers Club

Deze algemene voorwaarden regelen de samenstelling en gebruiksvoorwaarden van het MSC Voyagers Club Programma. De MSC Voyagers Club is een loyaliteitsprogramma van MSC Cruises SA bedoeld voor alle reizigers die sinds 2006 ten minste één keer een MSC cruise hebben gemaakt of een bevestigde reservering hebben bij MSC Cruises.

Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voor waarden zijn van toepassing op alle leden van MSC Voyagers Club.

MSC Voyagers Club vervangt de voormalige MSC CLUB als het loyaliteitsprogramma van MSC Cruises. Zie paragraaf 5 voor meer informatie.

MSC Voyagers Club zal van toepassing zijn vanaf 19 juli 2015.

MSC Cruises SA behoudt zich het recht voor om de volgende voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De leden hebben zelf de verantwoordelijkheid om voortdurend op de hoogte te blijven van de voorschriften van de MSC Voyagers Club.

1. LIDMAATSCHAP VAN DE MSC VOYAGERS CLUB

1.1 Het lidmaatschap is van toepassing op alle passagiers van MSC Cruises SA die sinds 2006 ten minste één keer met MSC hebben gereisd of de gasten die een bevestigde reservering hebben bij MSC Cruises.

1.2 Passagiers vanaf 0 jaar komen in aanmerking voor lidmaatschap. Inschrijving voor de MSC Voyagers Club voor leden onder de 18 jaar wordt gedaan door de ouder/voogd namens de leden onder de 18 jaar.

Tijdens het inschrijven dient de passagier zijn/haar volledige naam in te vullen zoals deze vermeld staat op het paspoort (meisjesnaam) en niet de achternaam van de echtgeno(o)t(e).

1.3 Het lidmaatschap wordt niet automatisch verleend en de inschrijving gebeurt op de volgende manieren:

- Voor het inschepen door het invullen van het “Word lid”formulier op het speciale gedeelte van de website gewijd aan de MSC Voyagers Club of door direct te klikken op de link op de boekingsbevestiging of op de link op het e-ticket dat wordt uitgegeven zodra de reservering is bevestigd. Het is ook mogelijk om u in te schrijven tijdens het online inchecken. Leden ontvangen na het inschrijven een Club identificatienummer via e-mail, evenals een elektronische kaart. Dit is mogelijk tot 72 uur voor afvaart.

- Aan boord door zich aan te melden voor deelname door contact op te nemen bij de receptie en/of het MSC Voyagers Club Informatiepunt:

- Passagiers die ten minste één keer op een MSC cruise zijn geweest, die zich aan boord inschrijven, ontvangen aan het einde van de cruise per e-mail een bevestiging van inschrijving (ongeveer 10 dagen nadat de cruise is beëindigd), evenals het Club identificatienummer en een elektronische versie van de MSC Voyagers Club- kaart. Het innen van punten van vorige cruises is vastgelegd in paragraaf 3.1 van deze algemene voorwaarden.

- Passagiers die voor het eerst op een MSC cruise zijn, die zich aan boord inschrijven, ontvangen aan het einde van de cruise per e-mail een bevestiging van inschrijving (ongeveer 10 dagen nadat de cruise is beëindigd). Zij ontvangen een Club identificatienummer en een elektronische versie van de MSC Voyagers Club- kaart.

- Na de cruise via de website www.msccruises.nl door naar het gedeelte “Become a member” te gaan. Nadat de inschrijving is verwerkt, ontvangen zij een e-mail met het Club identificatienummer en een elektronische versie van de MSC Voyagers Club-kaart.

1.4 MSC Voyagers Club-kaart en Club identificatienummer

Iedere inschrijving voor MSC Voyagers Club genereert een Club identificatienummer dat wordt doorgegeven in de e-mail waarmee de inschrijving wordt bevestigd. Op de eerste cruise die wordt gemaakt na inschrijving wordt het Club identificatienummer geprint op de geleverde Cruisekaart. De Cruisekaart is een plastic kaart met alle nodige informatie van de gast. U kunt ermee betalen aan boord en de kaart biedt ook toegang tot de hut. De Cruisekaart en het Club identificatienummer vormen de MSC Voyagers Club-kaart, welke wordt geprint en uitgegeven aan boord van iedere cruise.De MSC Voyagers Club-kaart is het enige middel om MSC Voyagers Club-leden te identificeren aan boord.

Wanneer een cruise wordt geboekt, dient het Club identificatienummer door te worden gegeven samen met de andere boekingsgegevens, ook wanneer de Clubkorting niet beschikbaar is. Het is de enige manier om in aanmerking te komen voor de voordelen van de MSC Voyagers CLUB. MSC Cruises SA behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving een lidmaatschap te weigeren of te annuleren.

Lidmaatschap van de MSC Voyagers Club is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de MSC Voyagers Club. Mochten leden de algemene voorwaarden van MSC Voyagers Club niet aanvaarden, dan dienen zij direct hun lidmaatschap op te zeggen door schriftelijk contact op te nemen met MSC Cruises SA, Avenue Eugène-Pittard, 40 - 1206, Genève (Zwitserland).

1.5 Duur van lidmaatschap

Het lidmaatschap van de MSC Voyagers Club geldt voor minimaal één cruise in drie jaar. Als de laatste cruise meer dan 3 jaar (36 maanden) geleden is gemaakt, of er is in 3 jaar na de datum van inschrijving geen cruise meer gemaakt, verloopt het lidmaatschap van het MSC Voyagers Club programma. Voorbeeld: als de laatste dag van ontscheping 30.01.2015 is en geen cruises meer zijn gemaakt tot 30.01.2018, vervalt het lidmaatschap. Als de datum van inschrijving 30.01.2015 is en geen cruises meer zijn gemaakt tot 30.01.2018, vervalt het lidmaatschap.

In het geval dat het lidmaatschap is vervallen, dient u zich opnieuw in te schrijven voor de MSC Voyagers Club. De inschrijving is onderworpen aan de voorwaarden die hier zijn vermeld. Een nieuw Club identificatienummer wordt toegewezen.

2. HET VERDIENEN VAN PUNTEN

Alle MSC Voyagers Club-leden verdienen punten op 3 manieren:

a. ‘Experiences’ (Bella, Fantastica, Aurea) of MSC Yacht Club;

b. Vooraf bijgeboekte extra diensten aan boord die tevens vooraf zijn betaald;

c. Uitgaven aan boord.

a. ‘EXPERIENCES’ MSC Cruises SA biedt de mogelijkheid om verschillende typen ‘experiences’ te kopen: Bella, Fantastica, Aurea of MSC Yacht Club. Leden kunnen punten verdienen aan de hand van de ‘experience’ die zij hebben gekocht.

Bella Experience:

voor cruises van minder dan 5 nachten en 6 dagen: 200 punten;

voor cruises van 5 tot 9 nachten of van 6 tot 10 dagen: 500 punten;

voor cruises van meer dan 9 nachten of 10 dagen: 700 punten.

Fantastica Experience:

voor cruises van minder dan 5 nachten en 6 dagen: 400 punten;

voor cruises van 5 tot 9 nachten of van 6 tot 10 dagen: 700 punten;

voor cruises van meer dan 9 nachten of 10 dagen: 1000 punten.

Aurea Experience:

voor cruises van minder dan 5 nachten en 6 dagen: 600 punten;

voor cruises van 5 tot 9 nachten of van 6 tot 10 dagen: 1000 punten;

voor cruises van meer dan 9 nachten of 10 dagen: 1500 punten.

MSC Yacht Club:

voor cruises van minder dan 5 nachten en 6 dagen: 800 punten;

voor cruises van 5 tot 9 nachten of van 6 tot 10 dagen: 1500 punten;

voor cruises van meer dan 9 nachten of 10 dagen: 2000 punten.

Punten worden alleen vrijgegeven bij een gekochte ‘experience’ (Bella, Fantastica of Aurea Experience) of de MSC Yacht Club. Wanneer een gratis ‘experience’ wordt aangeboden bij een upgrade, worden alleen de punten voor de gekochte ‘experience’ vrijgegeven.

Er worden geen punten vrijgegeven in het geval van gratis ‘experience’ upgrades. Op cruises en vertrekken waar de ‘experiences’ Bella, Fantastica, Wellness of Aurea Experience of de MSC Yacht Club niet van toepassing zijn, gelden de volgende richtlijnen:

- Binnenhut: 600 punten

- Hut Zeezicht/Buitenhut met gedeeltelijk zicht: 750 punten

- Balkonhut: 900 punten

- Suite: 1200 punten

- MSC Yacht Club: 1500 punten

Punten die vrijgegeven worden voor gekochte ‘experiences’ zijn van toepassing op ieder lid van dezelfde hut, indien er meer dan 1 lid is per hut. Voorbeeld: 7 nachten cruise Fantastica Experience en er is één clublid in de hut, dan zal dit clublid 700 punten ontvangen. Indien er 2 clubleden in de hut zijn zullen deze ieder 700 punten ontvangen.

MSC Voyagers Club leden (Classic, Silver, Gold en Black) die de gehele route van de MSC World Cruise boeken verdrievoudigen de punten van de betreffende Experience of MSC Yacht Club die zij hebben geboekt. Welcome leden ontvangen het drievoudige punten aantal alleen wanneer zij zich voor vertrek van de MSC World Cruise aanmelden als MSC Voyagers Clublid. Alleen de punten voor de MSC World Cruise worden ten tijde van boeking toegekend.

Voorbeeld: indien de Bella Experience is geboekt ontvangt men 2.100 punten in plaats van 700, Fantastica Experience 3.000 (i.p.v. 1.000) & Wellness en Aurea Experience 4.500 punten (i.p.v. 1.500).

Voorbeeld van een cruise van 7 nachten met een gekochte Fantastica ‘experience’: indien alleen 1 lid aanwezig is in de hut, ontvangt deze aan het einde van de cruise 700 punten. Indien er twee leden aanwezig zijn in de hut, wordt er aan het einde van de cruise 700 punten per persoon verdiend.

a. Extra’s aan boord die vóór de cruise zijn betaald:

MSC Cruises SA biedt de mogelijkheid om extra’s aan boord te kopen voorafgaand aan de cruise. Extra’s die kunnen worden gekocht vóór de cruise omvatten drank en dinerpakketten, Excursies, SPA pakketten en Fitness (voor een volledig overzicht van diensten zie de relevante rubriek online) en worden onderverdeeld in extra’s per persoon en extra’s per hut. MSC Voyagers Club-leden verdienen 100 punten per € 150 aan uitgaven die zijn gedaan voorafgaand aan de cruise betreffende pakketten/diensten opgenomen in de geboekte cruise*.

*Voor andere valuta dan € euro wordt de wisselkoers van die dag toegepast.

De punten worden berekend aan de hand van de totale uitgaven gedaan door het lid aan MSC-diensten aan boord, betaald voorafgaand aan de cruise. De uitgaven aan diensten aan boord die voorafgaand aan de cruise worden betaald en die van toepassing zijn op alle passagiers binnen een hut (en niet een enkele passagier), worden gelijkmatig verdeeld onder de passagiers van dezelfde hut.

Voorbeeld van diensten aan boord die voorafgaand aan de cruise per hut worden betaald: het totale bedrag van diensten aan boord die voorafgaand aan de cruise worden betaald die van toepassing zijn op alle passagiers van dezelfde hut is € 600. Als er vier passagiers in een hut zitten, zullen de uitgaven voor de puntenberekening van ieder lid € 150 gelijk aan 100 punten zijn. Leden kunnen geen aanspraak maken op de punten die worden uitgedeeld aan passagiers die geen leden zijn, maar in dezelfde hut zitten, in het geval van punten voor diensten aan boord die voorafgaand aan de cruise zijn betaald en van toepassing zijn op alle passagiers binnen een hut. Punten voor diensten aan boord die voorafgaand aan de cruise zijn betaald en toegewezen worden aan een enkele en dezelfde passagier toebedeeld.

Voorbeeld van diensten aan boord die voorafgaand aan de cruise zijn betaald per passagier: het totale bedrag van diensten aan boord die voorafgaand aan de cruise worden betaald die van toepassing zijn op individuele passagiers is € 600. Om de punten toe te wijzen, wordt het totale saldo verdeeld per 150, resulterend in 400 punten. De passagier die gebruik maakt van de diensten aan boord die voorafgaand aan de cruise zijn betaald en die van toepassing zijn op de individuele passagier, ontvangt alle 400 punten.

b. UITGAVEN AAN BOORD MSC Voyagers Club-leden verdienen 100 punten per €/$ 150 uitgegeven aan boord (exclusief casino-uitgaven).

Aan het einde van de cruise worden de punten die toegewezen worden bij uitgaven aan boord, alleen aan boord toegewezen aan het MSC Voyagers Club-lid, dat de laatste betaling doet.

Alle punten die worden verdiend tijdens de cruise zullen ongeveer 10 dagen na het einde van de cruise worden toegewezen.

De puntenberekening beschreven in artikel “2. Het verdienen van punten” is van toepassing op MSC cruises die voltooid zijn na 19/07/2015. Alle punten die verdiend zijn met MSC CLUB en cruises gedaan vóór 19/07/2015 zullen worden geherwaardeerd met de puntenvermenigvuldiger (x 100) (d.w.z. 7 punten verdiend met MSC CLUB worden met de MSC Voyagers Club 700 punten).

Als er geen cruises zijn gemaakt in 3 jaar, vervallen de punten. Om weer punten te kunnen verzamelen, is het noodzakelijk om u in te schrijven voor de MSC Voyagers Club.

Bijvoorbeeld: als een Black MSC Voyagers Club-lid met een puntensaldo van 12.000 binnen 3 jaar na de laatste datum van ontscheping geen cruises meer heeft gemaakt, vervallen alle 12.000 punten.

2.1 Puntensaldo

Leden kunnen hun puntensaldo, lidmaatschapsniveau, verloopdatum kaart en details van alle gemaakte cruises raadplegen via de online persoonlijke ruimte beschikbaar op onze website. Leden zullen ook regelmatig op de hoogte worden gehouden betreffende hun puntensaldo via het emailadres welke is doorgegeven tijdens de registratie. Elk clublid kan het puntensaldo en de details van de gemaakte cruises inzien op www.msccruises.nl na registratie in de “Mijn boeking” sectie. Elk clublid wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het puntensaldo welke gestuurd wordt naar het emailadres zoals opgegeven bij registratie.

2.2 Bonuspunten

Vanaf 28/07/2017 kunnen MSC Voyagers Clubleden bonuspunten verdienen.

- Alle gasten met een bevestigde boeking met MSC Cruises en welke succesvol de registratie voor de MSC Voyagers Club doorlopen voor aanvang van hun cruise worden beloont met 100 bonuspunten. De aanmelding moet doorlopen worden door het “word lid” formulier op de website in de MSC Voyagers Club gedeelte.

- Alle bestaande MSC Voyagers Club leden met een bevestigde boeking met MSC Cruises die hun contactgegevens updaten of bevestigen voor vertrek van hun cruise worden beloond met 100 bonuspunten. Leden kunnen hun contactgegevens bevestigen in hun persoonlijke online omgeving op de website of via de Web Check-in.

De bonuspunten zijn niet retroactief en worden ongeveer 10 dagen na het einde van de cruise toegekend. Een bonuspunt per kalenderjaar wordt toegekend aan al onze leden.

3. WELCOME, CLASSIC, SILVER, GOLD EN BLACK LIDMAATSCHAPSNIVEAU MSC

Voyagers Club bestaat uit 5 lidmaatschapsniveaus (Welcome, Classic, Silver, Gold en Black). In overeenstemming met het totale aantal punten heeft elk niveau een gepersonaliseerde kaart. De MSC Voyagers Club Card draagt dezelfde naam als de naam van het lidmaatschapsniveau.

- Black lidmaatschap: 10.000+ punten

- Gold lidmaatschap: tussen 4300 en 9999 punten

- Silver lidmaatschap: tussen 2200 en 4299 punten

- Classic lidmaatschap: tussen 1 en 2199 punten

- Welcome lidmaatschap: 0 punten, elektronische kaart verstrekt aan alle passagiers die zich inschrijven voor de MSC Voyagers Club voorafgaand aan de cruise, met een bevestigde reservering.

Als er geen cruises zijn gemaakt binnen 3 jaar, vervalt het lidmaatschapsniveau, zoals beschreven in paragraaf 1, 1.5 Duur van lidmaatschap.

Bijvoorbeeld: als een Gold MSC Voyagers Club- lid geen cruise maakt binnen 3 jaar na de laatste dag van ontscheping, vervalt het Gold-lidmaatschap.

Zodra een nieuw puntensaldo is bereikt en kwalificatie voor een nieuw lidmaatschapsniveau mogelijk is geworden, krijgt het lid op de volgende cruise na de lidmaatschapsupgrade een MSC Voyagers Club-kaart met hetzelfde Club identificatienummer. De leden worden per e-mail geïnformeerd over het bereiken van een nieuw lidmaatschapsniveau.

Upgrades van het lidmaatschap die worden bereikt door cruises te maken op verschillende schepen op korte termijn van elkaar (minder dan 10 dagen) worden niet per direct bijgewerkt.

3.1 Bijschrijving punten van eerdere cruises

Passagiers die zich succesvol hebben ingeschreven voor de MSC Voyagers Club vanaf 3 maanden na de datum van ontscheping, ontvangen een vaststaand aantal van 500 punten. Er worden geen punten toegekend van eerder gemaakte cruises. Dezelfde criteria gelden ook voor alle passagiers die hun MSC Voyagers Club- lidmaatschap hebben verloren (in het geval er binnen 3 jaar na de laatste datum van ontscheping geen cruises zijn gemaakt).

Passagiers die hun inschrijving bij de MSC Voyager Club succesvol voltooien binnen drie maanden na ontschepingsdatum ontvangen alle punten indien de meest recente datum van ontscheping minder dan 3 maanden na het inschrijven plaatsvond.

3.2 Punten zijn niet overdraag en kunnen niet worden toegewezen aan derden.

3.3 Punten hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld, maar kunnen alleen gebruikt worden om voordelen te verkrijgen die behoren tot het MSC Voyagers Club-programma.

3.4 De punten worden altijd na de cruise en niet tijdens de cruise toegewezen.

3.5 De punten worden niet op alle cruises uitgegeven. Leden dienen van tevoren te informeren of de MSC Voyagers Club-punten van toepassing zijn, voordat zij iets aankopen.

3.6 Enige punten die bij vergissen worden toegewezen, kunnen te allen tijden worden ingetrokken of aangepast.

4. VOORDELEN

4.1 Algemene Informatie

4.1.1 Leden van de MSC Voyagers Club hebben recht op een reeks voordelen die worden gedifferentieerd op basis van het lidmaatschapsniveau.

De voordelen zijn ingedeeld in:

a) kortingen op de prijs van een MSC cruise;

b) services, privileges en kortingen aan boord.

4.1.2 De voordelen van de MSC Voyagers Club zijn onderworpen aan de invoer van het Club identificatienummer van het deelnemende lid op het moment van gebruik of tijdens het bevestigen van cruisereserveringen.

4.1.3 Voordelen worden ingedeeld in Persoonlijke voordelen en Hutvoordelen. De persoonlijke voordelen zijn bedoeld voor het lid als persoon en zijn niet overdraagbaar. Voor de hutvoordelen wordt verondersteld dat de voordelen onder alle passagiers in dezelfde hut verdeeld worden (ook wanneer er meer dan 1 lid is).

4.1.4 Voordelen kunnen zonder waarschuwing onderhevig zijn aan veranderingen vanwege operationele redenen. De volgorde en de dagen van de toewijzing van de voordelen aan boord kunnen variëren afhankelijk van de duur van de cruise en de organisatie van het schip en kunnen niet betwist worden door de leden.

4.1.5 Leden onder de 18 jaar komen niet in aanmerking voor alle voordelen. Leden onder de 18 jaar of een ouder/voogd dienen de beperkingen aan de voordelen te raadplegen in deze algemene voorwaarden.

4.2 MSC Voyagers Club KORTINGEN

Van de cruisekorting voor het MSC Voyagers Club-lid kan geprofiteerd worden door alle passagiers in dezelfde hut en het is het hele jaar door geldig (Classic 5%, Silver 5%, Gold 5%, Black 5%): de korting kent geen seizoensgebonden beperkingen en is geldig per hut. De korting kan gecombineerd worden met alle acties en aanbiedingen, tenzij anders wordt vermeld (exclusief TANDEM, MSC GRAND TOUR). Het MSC Voyagers Club-lid kan andere passagiers in dezelfde hut ook laten profiteren van de korting.

De korting dient uitsluitend toegepast te worden op de huttarieven. De korting geldt niet voor vluchten, vervoer, havengelden, hotelkosten en excursies.

De combinatiemogelijkheid van de korting op de cruise met andere aanbiedingen moet altijd worden gecontroleerd. De leden worden verzocht om direct contact op te nemen met het reisbureau.

Exclusieve ledenkortingen op een selectie van afvaarten uit de “Voyages Selection”

Een selectie afvaarten zal, afhankelijk van de markt, beschikbaar worden gesteld waarbij een extra korting (5% of 15%) kan worden toegepast die kan worden gecombineerd met de 5% MSC Voyagers Club korting. Deze selectie wordt gedaan door MSC Cruises en kan per land verschillen. Voyages Selection is niet beschikbaar voor Welcome-leden.

Silver, Gold en Black-leden ontvangen bovenop de korting op hun Voyages Selection-reservering, een boordtegoed t.w.v. €/$ 50 aan boord. Het boordtegoed is bedoeld per lid en niet per hut. Het boordtegoed wordt bijgeschreven aan het einde van de cruise, op de uiteindelijke factuur. Het boordtegoed geldt niet voor MSC Voyagers Club-leden onder de 18 jaar.

De korting op de Voyages Selection afvaarten is geldig voor alle passagiers in dezelfde hut en kan niet worden gecombineerd met alle acties en aanbiedingen, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de aanbieding zelf.

Voyages Selection is online te vinden in het MSC Voyagers Club-gedeelte, aan boord en bij reisbureaus. Voyages Selections kunnen online gereserveerd worden door het doorgeven van het Club identificatienummer.

De mogelijkheid om Voyages Selections te reserveren kan beperkt in de tijd zijn. Het verstrijken van een aanbieding wordt online bekend gemaakt.

De algemene voorwaarden voor de afvaarten van de Voyages Selection kunnen per land verschillen.

4.2.1 Kortingen aan boord bedoeld voor leden gelden op het moment van aankoop of aan het einde van de cruise wanneer de factuur van het lid wordt opgemaakt. Er moet altijd gecontroleerd worden of de kortingen van toepassing zijn op andere lopende acties aan boord.

MSC Cruises is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of nalatigheden met betrekking tot MSC Voyagers Club-kortingen aan boord.

Mogelijkheden om de Voyagers Selectie afvaarten te boeken kan gelimiteerd zijn en binnen een bepaalde tijdspanne te moeten zijn geboekt. Het aflopen van de geldigheid van het aanbod wordt online gecommuniceerd.

De voorwaarden van en het aanbod de Voyagers Selection afvaarten kan verschillen per markt.

4.3 MSC Voyagers Club PRIVILEGES

MSC Voyagers Club bagageidentificatielabels: MSC Voyagers Club gepersonaliseerde bagagelabels voor het inschepen, binnen het e-ticket verstrekt aan de passagier.

Priority boarding: bij beschikbare havens. Het is verplicht dat de MSC Voyagers Club Black-kaart, bagagelabels of het Club identificatienummer worden getoond bij het drop-off-punt bij aankomst om van de voordelen te kunnen profiteren. Het Club identificatienummer wordt vermeld op het e-ticket of op een pdf-print van de elektronische kaart. Let op dat de voorrang alleen geldt op de eerste dag van de cruise, op de dag van inscheping na het inchecken. Er wordt geen voorrang verleend op de andere cruisedagen.

Welkom terug-cocktail [Classic, Silver, Gold en Black]: MSC Voyagers Club-leden kunnen elkaar ontmoeten tijdens een welkom terug-cocktailfeest. Zij krijgen een uitnodiging aan boord. Leden kunnen direct na het inchecken contact opnemen met de receptie voor meer informatie. Niet beschikbaar op een cruise van minder dan 4 dagen. Alle MSC Voyagers Club-leden onder de 18 dienen bij de Welcome Back Party te worden begeleid door een volwassene die in dezelfde hut verblijft.

MSC Voyagers Club speciale aanbiedingen voor aan boord [Classic, Silver, Gold en Black]: de aanbiedingen variëren per cruise, lidmaatschapsniveau of bestemming. MSC Cruises behoudt het recht de aanbieding aan te passen, te wijzigen of te beëindigen zonder hier voorafgaand een melding van te maken. Van de aanbiedingen kan slechts één keer gebruik gemaakt worden. De Voyagers Clubkaart dient getoond te worden om gebruik te kunnen maken van de aanbieding.

Milestone reward [Silver, Gold, Black]: Silver, Gold en Black-leden krijgen een lidmaatschapsspeld wanneer ze voor het eerst het nieuwe lidmaatschapsniveau bereiken. De spelden worden alleen aan boord verstrekt en kunnen niet worden verstuurd naar de leden thuis. De spelden worden eenmaal per nieuwe lidmaatschapsupgrade verstrekt aan alle in aanmerking komende MSC Voyagers Club-leden. Bedoeld voor MSC Voyagers Club-leden vanaf 10 jaar op het moment van de cruise.

De speld wordt niet gebruikt als bewijs van lidmaatschap.

Ga naar het MSC Voyagers Club informatiepunt om uw pin te ontvangen.

Gratis mand met vers fruit in de hut [Silver, Gold, Black]: per hut en niet per persoon, eenmaal per cruise.

Gratis een uur durende sessie in Turks stoombad en sauna [Black], gratis een uur durende sessie in het Turks stoombad en sauna Eenmaal geldig per cruise voor een stoombad of sauna. Dit voordeel is niet bedoeld voor MSC Voyagers Club-leden onder de 18 jaar.

MSCVoyagers gratis geschenk [Gold, Black]: wordt eenmaal per cruise en per lid geleverd gedurende de cruise, kan variëren afhankelijk van het schip en de bestemming. Niet beschikbaar voor MSC Voyagers Club leden onder de 10 jaar op het moment van de cruise.

Voorrang bij het ontschepen in havens waar een sloep is vereist [Gold, Black]: MSC Voyagers Club-leden ontvangen op de eerste dag in de hut een nummer dat de voorrang geeft. Om daadwerkelijk voorrang te krijgen, dient het nummer te worden getoond op dagen wanneer het gebruik van een sloep is vereist.

Gratis MSC Voyagers Club-foto [Gold, Black]: een gratis foto wordt aangeboden aan Gold- en Black-leden. De foto wordt geselecteerd door de gast. De foto zal in 15 x 20 formaat zijn. De voorgestelde foto zal van de Welcome Back Cocktail zijn of een andere foto die al afgedrukt is en van hetzelfde formaat is. Het is verplicht om er een van zichzelf te kiezen. In het onwaarschijnlijke geval een dergelijke afmeting niet beschikbaar is, zal alleen het verschil in rekening gebracht worden.

Gratis verjaardagstaart [Gold, Black]: een mededeling wordt naar de hut gestuurd om leden uit te nodigen naar het restaurant, waar zij een speciale verjaardagsverrassing zullen krijgen. De gastheer of het personeel brengt vervolgens een speciale taart, aangeboden door MSC Voyagers Club, naar de tafel van de leden.

Gratis “Tasting Menu” diner bij een specialiteitenrestaurant (exclusief drank) [Black] per hut: leden kunnen eenmaal tijdens de cruise genieten van een “Tasting Menu” diner voor 2 bij een specialiteitenrestaurant (exclusief drank). Mits deze passagier geen Black lid is. Leden mogen een andere passagier uit dezelfde hut meenemen. Leden onder de 18 jaar dienen te worden begeleid. Het is niet toegestaan voor leden om eigen drinken mee te nemen naar het restaurant.

Gratis Spumante met in chocolade gedoopt fruit [Black], per hut en eenmaal per cruise. Dit privilege geldt niet voor leden onder de 18 jaar.

Gratis dansles van een uur [Black]: alle Black-leden krijgen een uur lang gratis dansles. Eenmaal per cruise en per lid. Het betreft een groepsles, geen individuele les. Niet beschikbaar op een cruise van minder dan 4 dagen.

Gebruik van badjas en slippers [Black]: beschikbaar tijdens de cruise en alleen voor volwassenen. Alleen voor gebruik tijdens de cruise, ze mogen niet worden meegenomen naar huis. Dit voordeel is niet bedoeld voor MSC Voyagers Club- leden onder de 18 jaar.

MSC Voyagers Club Black Party [Black]: Black-leden ontvangen aan boord een uitnodiging om een exclusief feest bij te wonen waar zij andere Black MSC Voyagers-leden kunnen ontmoeten. Niet beschikbaar op een cruise van minder dan 4 dagen. Alle MSC Voyagers Club-leden onder de 18 dienen bij de MSC Voyagers Club Black Party te worden begeleid door een volwassene die in dezelfde hut verblijft.

MSC Voyagers Club chocoladeschip [Black]: een gratis chocoladeschip wordt aan boord gemaakt en ontvangt u in de hut. Niet beschikbaar op een cruise van minder dan 4 dagen.

Voorrang bij het ontschepen aan het einde van de cruise [Black]: voor meer informatie dienen leden contact op te nemen met het informatiepunt van de MSC Voyagers Club of de Guest Relations Manager.

Late hut check-out op ontschepingsdag [Black]: late hut check-out op ontschepingsdag voor Black leden. Zij mogen in de hut blijven tot 2 uur nadat het schip is arriveert in de haven. Leden dienen hun transfer tijden te controleren om er zeker van te zijn dat ze kunnen genieten van deze privilege.

Online Persoonlijke Omgeving: plek waar leden hun puntensaldo, geldigheid kaart en loyaliteitsniveau kunnen checken.

MSC Voyagers Club elektronische nieuwsbrief: een elektronische nieuwsbrief wordt naar alle leden verstuurd die hiervoor hebben gekozen tijdens het inschrijven. De MSC Voyagers Club-leden onder de 18 jaar die een e-mailadres hebben ingevuld tijdens de registratie ontvangen alleen belangrijke mededelingen omtrent de MSC Voyagers Club (registratie, puntensaldo, lidmaatschapsupgrade, vervaldatum van het lidmaatschap).

MSC Ambassador enquête: leden die hun toestemming hebben gegeven om te worden gecontacteerd, kunnen gevraagd worden om hun mening en feedback te geven via online enquêtes.

4.4 Alle bovengenoemde voordelen worden toegekend aan leden in overeenstemming met het lidmaatschapsniveau. De tijd en de plaats voor het toewijzen van een voordeel is afhankelijk van de cruise, bestemming en cruiseduur. Voordelen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van beschikbaarheid en/of om operationele redenen. 

5. VERANDERINGEN IN VERBAND MET HET VERVALLEN VAN HET MSC CLUB-PROGRAMMA

Met het ingaan van de MSC Voyagers Club vervalt de MSC CLUB.

Deze algemene voorwaarden van de MSC Voyagers Club vervangen alle vorige MSC CLUB reglementen en zijn van kracht vanaf de publicatie op alle MSC Cruises websites vanaf 19/07/2015.

MSC Voyagers Club vervangt de voormalige MSC CLUB als het loyaliteitsprogramma van MSC Cruises.

Alle leden die voorheen ingeschreven stonden bij het loyaliteitsprogramma MSC CLUB worden MSC Voyagers CLUB-leden.

Alle eerdere reglementen, voordelen, privileges en aanbiedingen van de MSC CLUB gelden niet meer met de lancering van MSC Voyagers Club en kunnen niet meer worden geclaimd.

Alle eerdere MSC CLUB identificatienummers die zijn uitgegeven, blijven geldig binnen het MSC Voyagers Club-programma.

Vanaf de lancering van MSC Voyagers krijgen alle leden van MSC CLUB 36 maanden de tijd om hun punten en lidmaatschapsniveau te behouden door ten minste 1 cruise te maken binnen 36 maanden vanaf 19/07/2015.

6. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

6.1 MSC Cruises SA behoudt zich het recht voor om (een deel van) de algemene voorschriften zonder kennisgeving te wijzigen of te integreren.

6.2 MSC Cruises SA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een lid uit te sluiten van het MSC Voyagers Club-programma zonder enige kennisgeving. In geval van uitsluiting en/of beëindiging van het lidmaatschap, worden de verzamelde punten tot op dat moment en de bijbehorende privileges verbeurd. MSC Cruises behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren zonder enige kennisgeving.

6.3 Rechtspersonen, evenals medewerkers van MSC Cruises, zijn uitgesloten van deelname aan dit programma.

Er worden geen punten toegekend voor een gekochte ‘experience’ en voorafgaand betaalde diensten aan boord worden gecrediteerd indien het lid reist op een gratis of speciaal ticket, noch zal de cruise meetellen voor het bereiken van een hoger lidmaatschapsniveau.

6.4 Leden die een adreswijziging willen opgeven, kunnen hun lidmaatschapsprofiel bewerken op de website van MSC Cruises door naar de Persoonlijke omgeving te gaan onder het MSC Voyagers Club-gedeelte of contact op te nemen met de reserveringsafdeling van MSC Cruises via 023-711510

6.5 De punten en voordelen die worden toegekend aan de leden zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden afgestaan, overgedragen, verkocht, omgezet in geld of vergoed in het geval van gedeeltelijk gebruik.

6.6 Ieder lid heeft slechts 1 Club identificatienummer. In het geval van een fout waarbij een lid meer dan één Club identificatienummer heeft, zal MSC alle verdiende punten onder één Club identificatienummer registreren en de overige Club identificatienummers annuleren.

6.7 Punten worden alleen gecrediteerd wanneer een cruise is beëindigd. In het geval dat een lid de cruise niet maakt, worden er geen punten toegekend.

Indien leden de cruise niet maken, zullen er geen punten worden toegekend en de cruise zal niet meetellen voor de berekening van punten en de evaluatie van de status.

Als het lid de cruise niet maakt, wordt de cruise niet meegeteld bij de verlenging van de statusduur. Als leden de cruise niet maken, worden de voordelen per hut niet toegekend aan de hut waarin het lid zou verblijven.

MSC Cruises behoudt zich het recht voor om de leden een kopie van de eindfactuur te vragen, in het geval dat er twijfel ontstaat rond het verband tussen de verdiende punten en de uitgaven aan boord. Indien een “MSC Special” wordt geboekt, worden er geen punten toegekend voor de geboekte experience en worden er alleen punten toegekend voor uitgave aan boord of extra bijgeboekte services/ diensten.

6.8 Indien men gecombineerde cruises reserveert (ofwel hetzelfde schip met opeenvolgende vertrekdata in één reservering of afzonderlijke reserveringen) worden punten toegekend waarbij uitgegaan wordt van het totale aantal nachten gebaseerd op de hoogste experience.

In het geval van een dispuut over de geldigheid en/of de uitvoering van deze algemene voorwaarden en het MSC Voyagers Club-programma, zal het Zwitserse recht uitsluitend van toepassing zijn.

6.9 MSC Cruises SA behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen van de MSC Voyagers Club op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen door de gewijzigde voorwaarden op onze websites te plaatsen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn op het moment dat zij zijn geplaatst op onze websites. Leden dienen daarom deze voorwaarden zo nu en dan te raadplegen, zodat zij op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen, aanpassingen of veranderingen.

MSC Cruises SA behoudt zich verder het recht voor om de MSC Voyagers Club te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige leden of derden, mochten we dit recht uitoefenen.

Bovendien kunnen we zo nu en dan aanvullende richtlijnen of regels toevoegen, die betrekking hebben op de MSC Voyagers Club of specifieke onderdelen daarvan. Dergelijke toevoegingen worden door middel van verwijzing opgenomen in deze algemene voorwaarden; met dien verstande dat in het geval dat er een dispuut ontstaat omtrent dergelijke toevoegingen en de hierin vermelde voorwaarden, deze voorwaarden doorslaggevend zijn.

Bovenstaande voorwaarden zijn overgenomen van MSC Cruises. Cruisey heeft geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van bovenstaande voorwaarden. Schrijffouten zijn voorbehouden. 

Beantwoordt dit je vraag?